Ibibazo mu kutemeranya ibyo guhinga

Problems with not agreeing on what to farm

Umuryango utemeranya kubyo guhinga uhora inyuma

A family who does not agree on what to farm will not progress

Gerry van der HulstIbibazo mu kutemeranya ibyo guhinga / Problems with not agreeing on what to farm