Igabana ry’ubutaka / Land division

Abazungura bahingira hamwe

The children who inherited land work together

Gerry van der HulstIgabana ry’ubutaka / Land division