Ihohoterwa rishingiye ku mutungo

Economic violence

Umugabo ubuza umugore we amahirwe yo gukora

A man deprives his wife of the opportunity to work

Gerry van der HulstIhohoterwa rishingiye ku mutungo / Economic violence