Inyungu ziva mu kwizigama / Benefits from saving

Kwizigama bifasha mu iterambere ry’umuryango

Saving leads to household development

Gerry van der HulstInyungu ziva mukwizigama / Benefits from saving