Serivisi z’ubutaka / Land services

Mu kugurisha cyangwa kugura ubutaka, umugabo n’umugore bagomba kubyemeza bombi

When selling or buying a land, the husband and wife have to sign together

Gerry van der HulstSerivisi z’ubutaka / Land services