Serivisi z’ubutaka / Land services

Mu kugurisha cyangwa kugura ubutaka, umugabo ntashyiraho umukono wenyine

When selling or buying land, the husband can’t sign alone

Gerry van der HulstSerivisi z’ubutaka / Land services