Umugabo ugiye ku isoko

A man going to the market

Umugabo ugiye ku isoko, umugore asigaye ateka

A man going to the market, the wife stays home to cook

Gerry van der HulstUmugabo ugiye ku isoko / A man going to the market