Umugabo wagowe / Stressed man

Imirimo yo mu rugo idasaranganyijwe neza

Unequal distribution of household activitiess

Gerry van der HulstUmugabo warushye / Stressed man