Kwirukana umupfakazi / Chasing the widow

Ntibyemewe kwirukana umupfakazi mu mitungo ye

It is not allowed to chase a widow from her property

Gerry van der HulstUmupfakazi / The widow